In deze workshop Benieuwd naar wat ons lichaam ons vertelt , gaan we op heel verschillende manieren met aandacht stilstaan bij wat het lichaam ons vertelt.

Op een creatieve manier geven we expressie aan wat we vanbinnen voelen. We gaan aan de slag met onze handen om met knutselmateriaal stukjes van onze binnenkant te exploreren.

We herkennen gewaarwordingen en geven er taal aan en sensaties leren we ervaren, toe te laten en te verdragen.

Met vrije beweging op verschillende soorten muziek ontdekken we hoe vloeiend, hoekig, uitgelaten of juist heel stil we worden en hoe dit voelt.

We ervaren de effecten van ontspanning en leren wat het ons brengt om bewust te zijn van ons lichaam in deze rust.

In verschillende spelvormen kijken we hoe we reageren tov elkaar en wat het ons bijbrengt.

In de symboliek van kinderverhalen verkennen we eigenschappen en hoe deze voor onszelf te herkennen zijn. We nodigen onszelf uit om hulpbronnen te vinden en te verankeren.

Inschrijving kan per mail naar één van ons beiden en wordt bevestigd door betaling per overschrijving naar rekeningnummer

BE 56 3631 7919 2988 met vermelding van naam en Workshop Kerst

Belangrijk:

Breng zeker een oud overhemd of andere bescherming mee voor je kleren.

Breng best ook een drankje mee in je drinkbus voor tijdens de pauze.

We zijn beide kindertherapeuten en wensen graag ons steentje bij te dragen aan jong kindergeluk

Bewegen blijkt de rode draad in mijn leven.

10 jaar geleden ontdekte ik yoga. Yoga leerde me op verscheidene manieren bewuster in het leven te staan en met aandacht bij mijn lichaam te zijn.

Als yogadocent breng ik volwassenen, jongeren en kinderen meer lichaamsbewustzijn bij. Tijdens volwassenenyoga, kinderyoga, ouder-kindyoga, workshops emotieregulatie en bewegingssessies volgens de Sherborne bewegingspedagogiek verbinden we met het lichaam.

Momenteel rond ik de tweejarige opleiding integratieve kindertherapie aan de Educatieve Academie en de verdiepingscursus volgens de Sherborne bewegingspedagogiek af.

Ik volgde een opleiding Lichamelijke Opvoeding en Bewegingsrecreatie in UCLL en in Gent behaalde ik mijn bachelor logopedie in de Arteveldehogeschool.

​In 2008 startte ik mijn loopbaan in  LIGO, Centrum voor Basiseducatie Oost-Brabant waar ik mij specialiseer in functionele geletterd- en gecijferdheid bij anderstaligen en Nederlandstaligen.

​Gedurende 15 jaar begeleidde ik kinderen, jongeren en volwassenen individueel als logopediste.

“ Mijn wens is mensen meer te verbinden met hun lichaam. Hoe beweegt mijn lichaam?

Wat voel je? Waar voel je het? Wat doet jou deugd? Kinderen, jongeren en volwassenen nieuwsgierig maken naar wat er binnenin hun leeft.

Open en met een benieuwde blik naar hun ervaringen laten kijken.”

Mijn bezieling om mensen te helpen heeft me eerst gebracht naar mijn opleiding als huisarts en later naar mijn werk als CLB arts. Het spelenderwijs op weg gaan met jonge kinderen, tieners en adolescenten vind ik een dankbare manier om heel oorspronkelijk betekenis te kunnen geven aan mijn roeping. De meerwaarde om jongeren deze ruimte te bieden om zichzelf te ontdekken in gewoon ‘mogen zijn ‘ zondermeer,

dit is wat ik elk kind van harte toewens !